Ana Okulu

Banner

Akdeniz Yükseliş  Anaokulları’nda okul öncesi dönemin kişilik gelişiminde en önemli yapı taşı olduğunun bilinci ile hareket ederek yaşam becerileri yüksek, dirençli, yaratıcı bireyler yetiştirmeyi hedefliyoruz.

Okul öncesi eğitim, süreç olarak bireyin yaşam boyu edindiği bilgi ve becerilerin çok büyük bir bölümünün kazanıldığı ve sonraki yaşantısına temel olacak nitelikte çok yönlü gelişimsel kazanımlar edindiği kritik bir dönemi kapsar. 

Okul öncesi eğitim, çocuğun gelişimini bir bütün olarak destekleyici kapsam ve niteliktedir. Bu durumun bir yansıması olarak okul öncesi eğitim, bir sonraki eğitim basamağı olan ilkokul dönemi için gerekli olan hazır bulunuşluk gereksinimini karşılar. 

İlkokul dönemi için sosyal-duygusal olgunluk, bilişsel-mental yeterlik, düşünme becerileri, problem çözme becerisi, etkili karar verme becerisi, dil ve kavram gelişimi, okuma-yazma hazırlık çalışmaları, öz bakım ihtiyaçlarının karşılanması, sorumluluk bilinci gelişimi ve kurallı okul yaşantısına rahat geçiş nitelikli bir okul öncesi eğitim ile mümkün olabilmektedir. 

Akdeniz Yükseliş Anaokulu, sahip olduğu derslikleriyle, oyun,uyku odaları,oyun istasyonları ve teknolojik donanımı ile öğrencilerini mutlu kılan velilerin güvenini temin etmiş bir kurumdur.

Anaokulu eğitimimizde yabancı dil dersleri görsel ve drama teknikleri kullanılarak verilmektedir. oyunlaştırılmış ders içerikleri, alanında uzman yabancı dil öğretmenleri tarafından öğrencilere aktarılmaktadır. Bunun yanında öğrencilere branş öğretmenleri tarafından satranç,halk oyunları,beden eğitimi,müzik ve resim dersleri verilmektedir. öğrenciler her yönü ile yetiştirilmektedir.