Vizyon - Misyon

Banner

ÇOK YÖNLÜ GELİŞİM

        Yükseliş Eğitim Kurumları olarak öğrencilerimizi sadece akademik değil, Türk toplumunun etik değerlerine, geleneklerine, göreneklerine

Atatürk ilke ve inkılâplarına ve cumhuriyete bağlı nesiller yetiştirmek ve geliştirmek arzusundayız. Sportif ve sanatsal alanda elde ettiğimiz uluslar arası başarılar bizleri mutlu etmiştir. Öğrencilerimizin sportif ve sanatsal gelişimlerini hafta içi ve hafta sonu yapılan kurslarla sağlamaktayız. Hedefimiz, her insanın içinde saklı bulunan üstün yönünü keşfetmektir. Bu hedefe yönelik olarak farklı sportif, sanatsal ve kültürel etkinliklere yer vermekteyiz.

AKADEMİK GELİŞİMİMİZ

       Yükseliş Eğitim Kurumları olarak öğrencilerimizi akademik anlamda geliştirmek için teknoloji ve proje tabanlı öğretim programlarını

uyguluyoruz. Mevcut eğitim sisteminin bize yüklediği görev ve sorumluluklarla asla yetinmiyoruz. Çünkü biz öğrencilerimizi sadece ülkemize değil, dünyayı idare edecek nesiller olarak yetiştiriyoruz. Öğrencilerimizin daha iyi gelişimini sağlamak adına sürekli sistem üreten bir okuluz. Başarılarımızı

kalıcı ve kurumsal hale getirdik. Akademik anlamda kazanılan başarılar okul – aile ve öğrenci birlikteliğinin ve işbirliğinin neticesidir.

VİZYONEL YÖNETİM, GÜÇLÜ KURUM

       Yükseliş Eğitim Kurumları kolektif bir anlayışla güçlü kurum kimliği kazanmıştır. Okulumuzdaki yöneticiler, öğretmenler, personeller,

okul aile birliği ve ailelerimiz vizyonel yönetimin bir parçasıdır. Herkesi paydaş yapabilen, eğitimdeki gelişimleri yakından takip edebilen, üstlendiğimiz görevin bir insanı yetiştirmek olduğunun bilincindeyiz.  

“OLMAZSA OLMAZ YABANCI DİL”

       ”Yükseliş Eğitim Kurumları olarak 13. yılı geride bırakıyoruz. Akademik, sportif ve sanatsal başarılarla eğitimdeki lider kimliğimiz marka haline gelmiştir. Yükseliş Eğitim Kurumları olarak temel amacımız; toplumu yükseltmek, kendini ifade eden bireyler yetiştirmek, ülkemizin geleceğini bilimsel ve manevi yönden şekillendirecek ve ülkemizi muasır medeniyetler çizgisine ulaştıracak nesiller yetiştirmektir. Bizler öğrencilerimizi her türlü menfaatlerden uzak bir anlayışla arzulanan davranışlarla hayata hazırlıyoruz.”

“OLMAZSA OLMAZ YABANCI DİL”

        Misyonumuzun bir parçası da yabancı dil gelişimimizdir. Öğrencilerimizi global dünyaya hazırlamak, onlara farklı diller öğretmek zorundayız. Dünyayla kucaklaşabilen nesiller yetiştirme arzusundayız. Yabancı dil derslerimizde yerli ve yabancı öğretmenlerin yanında teknolojiyi kullanarak başka ülkelerde ki okullarla görüntülü bağlantı kurarak öğrencilerimizi geliştiriyoruz. Bu kapsamda ülkeler arası işbirliği ile kardeş okul uygulamaları, elektronik çalışmalar ve Avrupa Birliği eğitim programlarını, öğrencilerimizin farklı kültürleri görerek ve yaşayarak öğrenmeleri, kendilerini bir dünya vatandaşı olarak hissetmelerini sağlıyoruz. Yükselişli olmak birkaç yabancı dile birden sahip olmak demektir.

”EĞİTİMDE LİDER KİMLİK”

       Yükseliş Eğitim Kurumları olarak 14. yılı geride bırakıyoruz. Akademik, sportif ve sanatsal başarılarla eğitimdeki lider kimliğimiz marka haline gelmiştir. Yükseliş Eğitim Kurumları olarak temel amacımız; toplumu yükseltmek, kendini ifade eden bireyler yetiştirmek, ülkemizin geleceğini bilimin aydınlığında ve manevi yönden şekillendirecek böylece ülkemizin muasır medeniyetler çizgisine ulaştıracak nesiller ortaya koymaktır. Bizler öğrencilerimizi her türlü menfaatten uzak bir anlayışla arzulanan davranışlarla hayata hazırlıyoruz.

”GÜVENLİ FERAH BİR KAMPÜS”

        Yükseliş Eğitim Kurumları , ferah bir alanda kurulmuş , alt yapısını tamamlamış, mükemmel tesislere sahiptir. Öğrencilerimizi ders dışında rahatlatacak geniş bir bahçeye, sportif faaliyetler için gerekli spor salonuna, açık tenis kortlarına, sosyal ve kültürel faaliyetler için gerekli olan kültür salonuna sahip güvenli ve nezih bir okuluz. Aynı zamanda öğrencilerin faydalanabileceği, öz güvenlerinin arttırılabileceği Radyo Yükseliş ve Serik Ajans gibi iletişim araçlarına, öğrencilerimizin iletişim becerisini geliştirecek kurumsal yayın organlarına sahibiz.

”SINAVLARI KOLAYLAŞTIRAN BİR EKİBİZ”

       Sınavların zorluk derecesini, profesyonel kadromuzla ve sınav stratejilerimizle azaltarak öğrencilerimize kondisyon ve motivasyon kazandırıyoruz. Sınavlara hazırlanırken ciddi bir iş gücü kullanarak öğrencilerimizin başka bir kuruma gerek duymadan geliştiriyoruz. Yakalanan sınav başarıları tesadüf değildir. Meşakkatli bir çalışmanın meyvesidir.  Sınav sistemi ne olursa olsun Akdeniz Yükseliş Eğitim Kurumlarına devam eden her öğrenci başarılı olmak zorundadır. Çünkü biz çocuklarımızı hem test hem klasik hem de açık uçlu yeni nesil sorularla hazırlıyoruz. Bu nedenle Akdeniz Yükseliş Eğitim Kurumları her zaman başarıyı yakalamaktadır